การชำระเงิน

 
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อ่าวอุดม | ชื่อบัญชี ห.จ.ก.ประกายศิลป์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ | เลขที่บัญชี 479-025153-4
 

เงื่อนไขการชำระเงิน

1. มัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน (ยอดน้อยกว่า 10,000 ชำระเต็มจำนวน และไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี) และส่วนที่เหลือชำระในวันนัดส่งมอบสินค้า

2. การขอรับสินค้าบางส่วน คุณลูกค้า ต้องชำระเงินทั้งหมดที่เหลือก่อน เท่านั้น !!!

3. กรณีที่งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณลูกค้าไม่มารับงาน หรือ ไม่ให้ทางเรา จัดส่งสินค้า ภายใน 7 วัน 

    เราขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบการเก็บรักษางาน กรณีหากเกิดความเสียหายหรือสูญหาย

4. ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง (หรือขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและจำนวนสั่งผลิต)

5. ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 * การรับประกันการเคลมงาน ระยะเวลาภายใน 7 วัน (นับจากวันที่รับงาน) เนื่องจาก ลูกค้าบางราย นำสินค้าไปใช้แล้ว ในระยะเวลาหนึ่งแล้ว ค่อยมาแจ้งปัญหากับทางเรา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับงาน อาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้าจากฝ่ายผลิตของเรา

 ** ลูกค้าต้องชำระยอดคงเหลือ และรับสินค้าภายใน 7 วัน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบกับงานและทางร้านได้ เช่น พื้นที่จัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอ หรือ ความผิดพลาดจากการส่งมอบงาน ให้กับลูกค้าผิดคน

 *** เงื่อนไข อื่นๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จะเป็นผู้แจ้งให้กับทางลูกค้ารับทราบ

Visitors: 21,541